Modern test (video)

I denna presentation tar Fredrik upp var vi historiskt kommer från gällande synen på utvecklingsorganisationer och vart vi är på väg i framtiden. Han presenterar olika aspekter som moderna organisationer behöver beakta framöver och hur dessa påverkar informationsbehovet i verksamheten – som i förlängningen behöver stillas av test. Hur introducerar Fortsätt läsa