Avsnitt #3 – Urvalsmetoder, bias och våra känslor inför ordet evidensbaserat

I detta avsnitt gräver vi djupare i diskussionsämnen såsom:

  • Hur vi ser på observationer, hur vi bemöter dem på ett objektivt vis.
  • Fredrik förklarar varför han har stora problem med ordet ‘evidensbaserat’
  • Pelle beskriver grunden för prediktiv analys genom det målande exemplet kring en politisk valundersökning.
  • Vi börjar nosa på området kring bias, där vi tar upp olika felkällor till vår analys och vi kommer naturligt in på ämnet kring olika urvalsmetoder som ett redskap.

Relaterade inlägg